TEST KATEGORIA

 

Τεστ στα σήματα του ΚΟΚ ανά κατηγορία! Διαθέτει και υποκατηγορίες

Karakteristikat dhe nenkategorite per trajnim te shenjesteruar..

Ndam disa kategori ne nenkategori te vogla...

Eshte e njohur se pyetjet e Kodit eshte 824. Jane te ndara ne kategori (kapituj) sic: ALKOLI, TABELA, DISTANCAT, MIREMBAJTJA, SHPEJTESIA, KRYQEZIMET, etj.

Kategorite sic TABELA dhe KRYQEZIMET jane 2 prej 25 kategorive te Kodit, te cilat perfshijne pothuajse gjysmat e pyetjeve te tere librit! Kategoria  TABELA perfshin rreth 250 pyetje!!!

 

 

Ku behen zakonisht gabimet?

Shumica e studenteve qe kane problem ne kategorrin TABELA, ne te vertete e veshtiresohen ne tabelat paralelograme dhe jo ne te gjitha! Po ashtu me kryqezimet, zakonisht veshtiresohen tek ato qe permbajne polic rrugore dhe tabela.

 Τέλος στα τυχαία τεστ σημάτων! Κάνε τεστ ανά κατηγορία με το Testkok.gr

Ke problem ne 50 pyetje dhe duhet te japesh 1.000 pergjigje!!!

Ka programe ne internet qe japin mundesi per studentet te testohen ne secilen kategori, por me ndryshimin se keto teste, perfshije te gjitha pyetjet e kategoris te zgjedhur nga studenti, duke e bere ate te lodhsheme dhe  te gjate ... Nese nje student ka veshtiresi me kategorin TABELA dhe duhet te shikoj 50 pyetje specifike te cilat e veshtersojne tre ose kater here, ai ka per te lexuar nje mije pyetje dhe tu pergjigjet nje mije sepse do kete per te bere kater teste te 250 pyetjeve!

 

Τεστ στα σήματα του ΚΟΚ ανά κατηγορία! Διαθέτει και υποκατηγορίες

Te kafshatat e vogla kapercehen me mire

Ne ndame keto dy kategori te medha ne nen-kategori ne nje menyre qe mundesh, duke pare nepermjet statistikat e tua, gabimet dhe dobesite tua, te besh trajnime te shenjestereruar duke u shmangur pyetjeve te panevojshme...

Kategorine TABELA e ndame ne tabela te rrumbullaketa, paralilograme, trekendesha (rreziku), etj. Po ashtu ndame dhe kryqezimet! Tani mund te praktikoni tek ato pyetje ne te cilat shumica e studenteve ngelin ne provim! Mund te beni teste vetem ne kryqezimet qe nuk kane asnje foto ose tek ato qe kane shenja te trafikut dhe polica

Ndame dhe kategorin MOTOCIKLETA. Ne liber te gjitha pyetjet jane ne nje kategori (M), ndersa ne Testkok.gr ka kategorite veshje, siguria, shpejtesia, etj. Kjo ndihmon the kujdestarin tend, i cili monitoron progresin tend, ghen lehtesisht dobesite e tua dhe te ndihmon atje pikerisht ku ke nevoje!

 

Secila kategori perfshin pyetje te veshtira dhe te lehte...

Per ne, zgjedhja ne fat e pyetjeve, madje edhe ne testet ne secilen kategori, eshte rrobe e kuqe! Ne rastin e zgjedhjes ne fat te pyetjeve, programi do te krijonte teste, ku pyetjet e lehta, te mezme dhe te veshtirat do te kishin te njejtat shanse per ty shfaqur. Kjo eshte ajo qe bejne testet e zakonshme dhe jo Testkok.gr! Ne testin tone kategorie, e zgjidh ti numrin e pyetjeve qe deshiron te kete çdo test dhe programi i jep prioritet pyetjeve te veshtira dhe te atyre qe ti ben me shume gabime.

 

Χάρτης σχολών οδηγών  συνεργάτες του Testkok.gr

 

 

 

Click on the map and find any nearby partner of us.

Registering at your driving school earns you a free coupon!!!

 

 

 

Προσοχή στα τυχαία τεστ σημάτων (Testdrive)

 KUJDES!!!

 

Eshte e gabuar te perdoresh testin per kategori ne per tu praktikuar vazhdimisht.

Nuk eshte e sakte mendimi qe me pare do mesoj alkolin, pastaj tabelat etj. Testi i progresit Testi eshte bere per kete qellim. Gjate trajnimit tend do kontakt me te gjitha kategorite se ndryshme, kur te jesh tek e fudid do kesh harruar te paren! Me testet e progresit do fillosh me pyetje e lehta dhe avash avash do vine te veshtirat, por ne menyre te barabarte te gjitha kapitujtt, me proporcion te sakte. Testi i kategoris eshte i pershtatshme per perdorim ne kategori qe ke mbetur mbrapa dhe qe ke gabimet me te shumta.

Gjithashtu mundesh te perdoresh Testin e Kategorise, nese ndjek njekohesisht mesime teorie ne shkollen tende, ku pas çdo mesimi, mund te punosh ne shtepi, kategorine qe ndoqe dhe ne shkolle!