Η Εγκυκλοπαίδεια του Αυτοκινήτου φιλοξενείται από το Testkok.gr

με την ευγενική χορηγία της ειδησεογραφικής σελίδας για θέματα αυτοκινήτου. 

Ω
ωστήρια βαλβίδων : Λέγονται και ακόλουθοι της κάμας και είναι τα κυλινδρικά εξαρτήματα που βρίσκονται σε επαφή με τους λοβούς του εκκεντροφόρου άξονα και μετατρέπουν την περιστροφική κίνηση του εκκεντροφόρου σε παλινδρομική κίνηση της βαλβίδας. Τα περισσότερα ωστήρια αποτελούνται από σκληρυμένο μέταλλο και η επιφάνεια επαφής τους με την κάμα λιπαίνεται. Υπάρχουν όμως και ωστήρια μειωμένης τριβής, στα οποία ένα σφαιρίδιο ή μικρός κύλινδρος παρεμβάλλεται ανάμεσα σε αυτά και την κάμα.
 
ωστικές ράβδοι : Λέγονται (εσφαλμένα) και ωστήρια. Eπιμήκεις ράβδοι, που παλινδρομούν, μεταφέροντας την κίνηση των εκκέντρων ενός πλευρικού ή κεντρικού εκκεντροφόρου στα ζύγωθρα (κοκοράκια) ώστε αυτά, με τη σειρά τους, να τη μεταδώσουν στα ωστήρια και τις βαλβίδες.
Του Τριαντάφυλου Τσουλφά
Πηγή: ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Δ. & ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ