ΔΙΚΥΚΛΟ (ΑΜ' 50cc, Α1', Α2', Α')*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους δεν έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα ερασιτεχνικού ( κατηγορία Β΄)

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής**
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Βιβλιάριο υγείας***
Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς (Οφθαλμίατρο και Παθολόγο)
Παράβολο διπλοτυπο 50 ευρώ από ΔΟΥ
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ για νέου τύπου διπλώματος από ΔΟΥ
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 18 ευρώ από ΔΟΥ

*ΑΜ Για την κατηγορία ΑΜ πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας και χρειάζεται υπογραφή γονέα!
 Α1 Για την κατηγορία Α1 πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 18 έτη
 Α2 Για την κατηγορία Α2 πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 20 έτη
 Α Για την κατηγορία Α (απεριορίστων κυβικών) πρέπει ή να έχετε συμπληρώσει τα 24 ή να έχετε στην κατοχή σας για 2 χρόνια τουλάχιστον δίπλωμα κατηγορίας Α2 όποτε θα μπορείτε από τα 22 να αποκτήσετε άδεια οδηγήσεως απεριορίστων κυβικών.

** Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
*** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.

Αν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

α) Αίματος
β) Ουρίας και ζακχάρου
γ) Καρδιογράφημα
δ) Ακτινογραφία θώρακος
Τα μαθήματα είναι 31 θεωρητικά, 14 πρακτικά και η παράσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα ερασιτεχνικού (Β κατηγορία)

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής**
Φωτοτυπία διπλώματος
Αριθμό ΑΦΜ
2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 27 ευρώ από ΔΟΥ
* Για έκδοση διπλώματος απεριορίστων κυβικών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών.
**Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

Τα μαθήματα είναι 10 θεωρητικά, 14 πρακτικά και η παράσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα για μηχανάκι και θέλει να εκδόσει μηχανής

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής**
Φωτοτυπία διπλώματος
Αριθμό ΑΦΜ
2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 27 ευρώ από ΔΟΥ
**Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

Τα μαθήματα είναι 2 θεωρητικά, 7 πρακτικά και η παράσταση

 


 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ (Β’ κατηγορία)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους δεν έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα μηχανής

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Βιβλιάριο υγείας**
Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς (Οφθαλμίατρο και Παθολόγο)
Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ από ΔΟΥ
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 18 ευρώ από ΔΟΥ
*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.

Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

α) Αίματος
β) Ουρίας και ζακχάρου
γ) Καρδιογράφημα
δ) Ακτινογραφία θώρακος
Τα μαθήματα είναι 21 θεωρητικά, 25 πρακτικά και η παράσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα μηχανής

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
Φωτοτυπία διπλώματος
Αριθμό ΑΦΜ
2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 27 ευρώ από ΔΟΥ
* Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

Τα μαθήματα είναι 6 θεωρητικά, 18 πρακτικά και η παράσταση

 


 

ΦΟΡΤΗΓΟ (Γ΄ κατηγορία)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας
Να είστε κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας (ερασιτεχνικό)

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
Φωτοτυπία διπλώματος
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Βιβλιάριο υγείας**
Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς (Οφθαλμίατρο και Παθολόγο)
Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ από ΔΟΥ
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 108 ευρώ από ΔΟΥ
*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.

Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

α) Αίματος
β) Ουρίας και ζακχάρου
γ) Καρδιογράφημα
δ) Ακτινογραφία θώρακος
***Κάτοχος άλλης επαγγελματικής άδειας οδήγησης χωρίς να χρειάζεται ιατρούς.

Τα μαθήματα είναι 15 θεωρητικά, 15 πρακτικά και η παράσταση

 


 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (Δ΄ κατηγορία)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας
Να είστε κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας (ερασιτεχνικό)

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
Φωτοτυπία διπλώματος
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Βιβλιάριο υγείας**
Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς (Οφθαλμίατρο και Παθολόγο)
Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ από ΔΟΥ
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 108 ευρώ από ΔΟΥ
*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.

Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

α) Αίματος
β) Ουρίας και ζακχάρου
γ) Καρδιογράφημα
δ) Ακτινογραφία θώρακος
***Κάτοχος άλλης επαγγελματικής άδειας οδήγησης χωρίς να χρειάζεται ιατρούς.

Τα μαθήματα είναι 15 θεωρητικά, 15 πρακτικά και η παράσταση

 


 

ΝΤΑΛΙΚΑ (Ε΄ κατηγορία)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκδίδεται μόνο από άτομα που έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας (φορτηγό)

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
Φωτοτυπία διπλώματος
2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Ένα (1) παράβολο διπλότυπο 10 ευρώ από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις
Παράβολο διπλότυπο 108 ευρώ από ΔΟΥ
*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης

Τα μαθήματα είναι 8 πρακτικά και η παράσταση