ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σε αυτήν την περίπτωση:

Αν αλλάξετε λωρίδα θα πατήσετε πάνω στην συνεχόμενη λευκή γραμμή. Αυτό απαγορεύεται.

Είναι πιο συνετό να μην προσπεράσετε.
Μπορείτε να προσπεράσετε.
Δεν πρέπει να προσπεράσετε.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 9901, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 486 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 20
2 513 1 ΣΤΡΟΦΕΣ 05
3 175 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 167
4 233 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 227
5 64 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 48
6 167 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 159
7 62 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 46
8 125 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 117
9 35 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 12
10 139 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 131
11 566 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 01
12 29 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 06
13 322 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 66
14 324 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 68
15 386 1 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 04
16 628 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 15
17 346 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 98
18 462 1 ΣΤΑΣΗ 41
19 356 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 111
20 377 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 19
21 404 1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 02
22 565 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 65
23 622 1 ΕΙΣΟΔΟΣ 06
24 640 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 31
25 615 1 ΑΛΚΟΟΛ 32
26 660 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 11
27 694 1 ΑΤΥΧΗΜΑ 07
28 827 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 3
29 739 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 58
30 822 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 28