ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πώς θα κινηθείτε στην περίπτωση αυτή:

Ερώτηση παγίδα αν και φαίνεται ίδια. <<Το Όχι μικρότερη ή όχι μεγαλύτερη>> , μπορεί να κάνει ζημιά αν δεν προσέξετε. Το όχι μεγαλύτερη (δηλ να μην την υπερβείτε αυτή την ταχύτητα) είναι η σωστή.

Με προσοχή λόγω του κινδύνου από την συχνή κίνηση παιδιών και με ταχύτητα όχι μικρότερη από 30 km/h.
Με προσοχή λόγω του κινδύνου από την συχνή κίνηση παιδιών και με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 30 km/h.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 7490, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 574 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 14
2 447 1 ΣΤΑΣΗ 25
3 159 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 151
4 73 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 62
5 110 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 101
6 117 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 108
7 224 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 217
8 49 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 28
9 75 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 64
10 148 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 140
11 217 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 210
12 280 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 21
13 313 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 57
14 345 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 92
15 477 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 10
16 535 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 19
17 253 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 248
18 378 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 20
19 544 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 32
20 505 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 46
21 420 1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 21
22 558 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 54
23 769 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 09
24 648 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 41
25 786 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 11
26 669 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 24
27 704 1 ΑΤΥΧΗΜΑ 17
28 21 1 ΟΔΗΓΟΣ 12
29 754 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 75
30 817 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23