ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Για να εισέλθετε σε μια κανονική λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου:

Το πρώτο πράγμα που κάνετε πάντα είναι ο έλεγχος.

Επιταχύνετε, εισέρχεσθε προοδευτικά, αλλάζετε λωρίδα.
Επιταχύνετε, κοιτάζετε στον εξωτερικό καθρέπτη, αλλάζετε λωρίδα.
Κοιτάζετε στον εξωτερικό καθρέπτη, επιταχύνετε, αλλάζετε λωρίδα.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 7809, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 618 1 ΕΙΣΟΔΟΣ 02
2 528 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 11
3 159 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 151
4 123 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 115
5 43 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 21
6 53 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 34
7 509 1 ΣΤΡΟΦΕΣ 01
8 143 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 135
9 111 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 102
10 131 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 123
11 208 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 201
12 213 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 206
13 312 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 56
14 305 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 49
15 482 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 15
16 18 1 ΟΔΗΓΟΣ 05
17 1 1 ΟΡΓΑΝΑ 16
18 465 1 ΣΤΑΣΗ 45
19 520 1 ΣΤΡΟΦΕΣ 14
20 494 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 30
21 417 1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 18
22 548 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 36
23 588 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 38
24 771 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 11
25 606 1 ΑΛΚΟΟΛ 19
26 656 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 07
27 694 1 ΑΤΥΧΗΜΑ 07
28 826 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 2
29 762 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 88
30 823 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 29