ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Καθώς το φορτηγό εισέρχεται στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας από λωρίδα επιταχύνσεως, τι μπορεί να κάνει ο οδηγός ενός επιβατηγού αυτοκινήτου που κινείται στη δεξιά λωρίδα, για να συμβάλει στην ασφάλεια της κυκλοφορίας:

Το φορτηγό έχει πολλές νεκρές γωνίες. Αν πάτε πολύ κοντά του υπάρχει ο κίνδυνος να μην σας δει και να γίνει ατύχημα. Αλλάζετε λωρίδα ή επιβραδύνετε για να διευκολύνετε το φορτηγό.

Να κινείται με την ίδια ταχύτητα παράλληλα και κοντά στο φορτηγό.
Μπορεί να αλλάξει λωρίδα ή να επιβραδύνει για να διευκολύνει το φορτηγό να εισέλθει στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 5892, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 526 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 07
2 534 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 18
3 48 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 27
4 115 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 106
5 104 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 95
6 147 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 139
7 246 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 240
8 87 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 77
9 45 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 24
10 121 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 113
11 237 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 231
12 283 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 24
13 329 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 73
14 339 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 83
15 383 1 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 01
16 440 1 ΣΤΑΣΗ 18
17 346 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 98
18 842 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 18
19 516 1 ΣΤΡΟΦΕΣ 09
20 536 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 20
21 423 1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 25
22 541 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 29
23 395 1 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 18
24 684 1 ΒΟΥΝΟ 08
25 783 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 08
26 676 1 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 11
27 696 1 ΑΤΥΧΗΜΑ 09
28 727 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44
29 754 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 75
30 808 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11