ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σε κανονική κυκλοφορία, όταν οι λωρίδες οριοθετούνται από διακεκομμένες γραμμές:

Πρέπει να κρατάτε αρκετή απόσταση από τα οχήματα που πιθανόν είναι δεξιά η αριστερά. Το κέντρο μιας λωρίδας σας προστατεύει από πιθανούς πλευρικούς κινδύνους.

Οδηγείτε μέσα στα όρια της λωρίδας και κατά το δυνατόν στο μέσο της.
Κινείσθε στο αριστερό άκρο της λωρίδας.
Κινείσθε εντελώς στο δεξιό άκρο της λωρίδας.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 1682, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 384 1 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 02
2 524 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 03
3 159 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 151
4 123 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 115
5 26 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 02
6 185 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 178
7 61 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 45
8 116 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 107
9 58 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 42
10 130 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 122
11 241 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 235
12 365 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 04
13 308 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 52
14 338 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 82
15 479 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 12
16 434 1 ΣΤΑΣΗ 10
17 3 1 ΟΡΓΑΝΑ 21
18 465 1 ΣΤΑΣΗ 45
19 349 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 103
20 500 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 38
21 426 1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 29
22 538 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 23
23 621 1 ΕΙΣΟΔΟΣ 05
24 799 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 27
25 787 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 12
26 661 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 12
27 773 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 13
28 733 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 51
29 757 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 81
30 802 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 03